arkınçelik
expression artisan
web coaching WHITE.png

bire bir & grup

coaching

TEMET NOSCE

Homo Nova, günümüzün ‘tekno-insan’ı kişisel deneyimlerle edindiği koşullanmalar, aldığı eğitim ve dahil olduğu toplulukların kültürel yapısına bağlı olarak karmaşık bir filtreler sistemi oluşturuyor. Bu kırılma ve yansımaların yarattığı yanılsamalar, karşılanmayan beklentilere dönüşüyor. Beklenti ise bir girişimin, tasarımın, yeniliğin temelindeki en büyük güç ve motivasyonu sağlayan unsur. Var olanı iyileştirmek veya karşılanmayan beklentilere yanıt yaratma sürecinde ‘Başarı için çalışmak’ ve Başarısız olmama çabası” arasındaki fark ise girişimin, tasarım, ürün ya da hizmet yeniliğinin kaderini belirliyor.

Temet Nosce, katılımcıların eşsiz  gereksinimlerine göre farklı alanlarda değişken oranlarda yarar sağlar. Hayal etmekten sorun çözmeye, kendini öğrenmekten marka iletişim dili yaratmaya, pazarlamadan raporlamaya kadar insanlar ve yazılımlar sürekli iletişim halinde. Temet Nosce, 6 adımda tasarımın zihinsel süreçleri ile fiziksel ve ruhsal yansımalarına odaklanır:

Anlatma: Var olan durumun ana hatları ile pratik ifadesi

Tasarlama: Dönüşümün sınırsız hayali

Soyutlama: Güdü kaynağı ve niyet keşfi

Tanımlama: Kavramlar, işlevler ve ortamın doğru ifadesi

Kurgulama: Tasarım, ürün, hizmet ya da yeniliği sunan ve alan tarafların kimlik, kişlik, ego sistemi

Uygulama: İşlev, verim, fayda, değer, ekonomik, etik… hedeflenen amaçlara giden yol haritası     

Girişimcilik ve inovasyon ekosistemleri içindeki bütün birey, marka, ürün ve hizmetlerin ortak gereksinimi, insanlığın tamamında olduğu gibi, önce kendilerini tanımak sonra da bunu aktarmak. Değer katmak olarak da ifade edilen anlam yaratma eyleminin en bilinen yolu ise hikayeler oluşturmak. Temet Nosce, hikayenin ötesine geçerek anlamı kaynağından itibaren en doğru hali ile yetiştirmenin yolunu uyguluyor.

FARKINDALIK ile ZAMAN ve KRİZ YÖNETİMİ

Yaşadığımız duruma bakış açımızı yeniden kurgulayarak her ân’ı en verimli hale getirmenin kendi elimizde olduğunu örnekler ve soyutlamalar ile ele aldığımız bu çalışmada katılımcıların karmaşık olarak değerlendirdiği olayların nasıl sadeleştirilebileceğini görmelerini sağlıyoruz.

İlk adım, var olan durumu en berrak hali ile, drama yaratan hikaye öğelerinden ve kişisel etkilerden ayrıştırarak tanımlama. Krizin asıl kaynağı ve temel unsurlarını açığa çıkarabilmek için gereken veriyi toplama ve değerlendirme. Bu aşama katılımcıların en yüksek dönüşümü yaşadığı bölüm olarak hayatlarının tamamına yansıtabilecekleri temel bilgileri içerir.

Olay kurgusunu yaratan kişileri ve etkilerini sorun yerine durum halinde değerlendirmeyi öğrenme üzerine kurulu bu aşamada eldeki veriyi değerlendirirken tarafsız ve nesnel kalabilme yeteneği geliştirilir. Yaratıcı düşünce ile pratik çözüm üretmek de gözden kaçan detayları yakalamak da ikinci evrede gerçekleşir.

Değişmesi gereken algı ya da olay örgüsünün yeniden yapılandırılmasına odaklanan bu aşama hayal kırıklığı ve dolayısıyla stresi yaratan beklentileri de gerçekçi bir düzeyde tutma işlevi görür. Yeni iş planı ve görev dağılımı gibi grup yönetimi olduğu kadar kişisel düzeyde de zamanı etkin ve verimli kullanmaya yönelik hazırlığı sağlar. Projelerin hayata geçirilirken başarısızlığa uğramasına neden olan gizli öğeler belirlenerek işlevsel, gerçekçi ve verimli bir yaklaşım oluşması sağlanır.

Yaşanan kriz ve gerilimin yeniden meydana gelmemesi için yol haritası ve düzenli bakım aralıkları oluşturularak önceki durumdan ders alınması ve en önemlisi bu derslerin yeni akış içinde uygulanabilir halde işe / hayata aktarılması sağlanan son aşamadır. Bu aşama, edinilen içgörü ve yeni yaklaşımın kalıcı olmasını sağlayan bir tedavi gibi katılımcıların kendi kendilerine sürdürebilecekleri egzersizler oluşturmalarını sağlar.

COMMUNICATION in WRITING vs TALKING

A derivative of the Know Thyself program focusing solely on communication skills. Whether a professional in business or not, every human being communicates using ways of talking and writing/reading. Unscrambling the path to clear communication requires an in depth knowledge of how meaning is created and sustained. Creating meaningful messages in expression is almost as important as listening openly and without prejudice, presuppositions, assumptions. This course helps identifying existing nodes in self, presented material and others for clarity in understanding. Misused concepts, grammar and vocabulary with subliminal effects that create unforeseen problems. How we sentence ourselves with our own sentences into unwanted situations.    

Meaning what you say and saying what you mean. Once every word means what they are meant the next stage is to express it in vocal or text medium versus the origin of creation. Individuals will gain insight, experience and knowledge in speaking as well as listening more clearly and writing as well as reading with more grace and ease with better understanding.

Helpful for anyone seeking development in communication skills as well as creatives to hone their craft. Applicable to social as well as conventional media, business meetings, personal and professional presentations, public speeches, personal conversations and relationships.

4soru5dk

4 soru ile 5 dakika içinde "olaylar, oyuncular, zaman & mekan" olmadan NEDEN - NE - KiM - NASIL sorularını sorarak iletişimin temelini oluşturan 'ifade'ye en saf ve berrak hali ile ulaşma yolu.

İfade Tasarımı - Bilgi Üniversitesi

Tolga Dizmen'in Etkinlik Tasarımı dersine konuk hoca olarak katıldığım Atöyle İstanbul'da gerçekleşen İfade Tasarımı dersinin ilk kısmı

Kendini ifade ve Gerçekliğin Dil Kodları - Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi'nde Prof Dr Hande Sinem Ergun'un Stratejik Girişimcilik dersinde konuk hoca olarak anlattığım Kendini ifade ve Gerçekliğin Dil Kodları dersinin ikinci kısmı.

Meditasyon M101

Meditasyon nedir ne değildir…

Meditasyon 02 - M101.01

Meditasyon 03 - M101.02

Meditasyon 04 - M101.03

Nefes Egzersizleri 1 (ısınma & hafif teknikler)

nefes egzersizleri 1 (ısınma & hafif teknikler)

Başlangıç düzeyi nefes teknikleri. Odaklanma, rahatlama ve meditasyon amaçlı kullanılabilecek bu teknikleri kardiyovasküler egzersizlerin öncesinde ve sonrasında da kullanabilirsiniz.

Nefes Egzersizleri 2 (efor & denge)

Orta ve ileri düzey nefes teknikleri. Kardiyovasküler antrenman olarak da kullanabileceğiniz nefes egzersizleri.